– Men forsiktighet må ikke spilles ut i den grad at man ikke skal drive med dette i det hele tatt. Det finnes mennesker med slike evner, og mennesker erfarer at det hjelper dem. Folk må få lov til å hjelpe hverandre, poengterer Henriksen.