Nyheter

Tirsdag morgen møttes politikerne til panelsamtale om bord på ærverdige MS Sunnhordland i anledning Arendalsuka. Tema: Hva slags religiøse ledere vi vil ha og hva slags utdanning skal de få?

Men diskusjonen kom også til å kretse om hvordan vi i det flerreligiøse Norge kan øke religiøse lederes samfunnsdeltakelse, samt bidra til integrering og likestilling i trossamfunnene.

– Jeg er sosialdemokrat og ønsker raske forandringer. Norge har kvinnelige prester og prestene tar avstand fra homofobi. Sånn har det ikke alltid vært. Det skyldes politikernes visjoner og forventninger. Vi gir statsstøtte for å hjelpe folk til å praktisere religionen sin. Da kan vi stille noen krav, var budskapet fra Masud Gharahkhani, som leder Arbeiderpartiets integreringspolitiske utvalg.

LES OGSÅ: Ap får ikke kreve kvinneandel i trossamfunns styrer