Selv om det i verden er millioner av barn som trenger foreldre, og selv om det i Norge finnes mange mennesker som ønsker å adoptere, blir det stadig færre av dem som sammen blir en familie. 142 barn ble adoptert fra utlandet til Norge i fjor. Det er en nedgang på nesten 80 prosent sammenlignet med 2004.