Nyheter

– På samme måte som i spørsmålet om avkriminalisering av narkotika, kan ungdomspartiene påvirke moderpartienes abortpolitikk, sier førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger, Svein Erik Tuastad.

Et flertall av ungdomspartiene ønsker i ulik grad å endre dagens abortlov.

Vårt Land har tidligere skrevet om at Unge Venstre vil skyve grensen for selvbestemt abort til 24 uker og FpU og AUF til 18 uker.

Onsdag fulgte Klassekampen etter og viste til at Rød Ungdom vil flytte grensen for selvbestemt abort til 22. uke. Sosialistisk Ungdom vil sette grensen til 18. uke.