Nyheter

I juli sa høgsterettsdommar Anthony Kennedy takk for seg. Han blei pensjonist. Dermed fekk president Donald Trump høve til å nominere ein ny dommar til landets mektige høgsterett.

Valet fall på Brett Kavanaugh, ein 53 år gamal republikanar, som i dag er dommar i ein ankedomstol i Washington.

Kavanaugh er imot abort, men det er ikkje sikkert at han vil stemme imot høgsterettsavgjerda frå 1973, som gjorde abort lovleg i USA.

Tett