I juli sa høgsterettsdommar Anthony Kennedy takk for seg. Han blei pensjonist. Dermed fekk president Donald Trump høve til å nominere ein ny dommar til landets mektige høgsterett.