I USA brukes ord som «barbarisk slakting av den uskyldige» mot en ny delstatslov i New York som skal garantere kvinners rett til selvbestemt abort.