Nyhet

Abort ligger an til å bli stridssak når Unge Høyre samles til landsmøte 22.–24. juni. Tre av ungdomspartiets fylkeslag og flere enkeltrepresentanter har fremmet nærmest identiske forslag til prinsipprogrammet om å forby såkalt tvillingabort eller fosterreduksjon. Det innebærer å gjøre det ulovlig å redusere antall fostre i et svangerskap dersom man venter flere barn. Forslagsstillerne vil gi unntak dersom inngrepet er medisinsk begrunnet.

Etisk spørsmål

Blant de som står bak forslaget er Oslo Unge Høyre, ungdomspartiets største fylkeslag.

– Vi fremmer dette forslaget av to årsaker. Før det første øker sannsynligheten for at det andre fosteret dør dersom man gjennomfører en tvillingabort. For det andre vet man stadig mer om fostrenes egenskaper med ny teknologi, og dermed blir det enklere å selektere ut fostre som har egenskaper man kanskje ikke liker, sier Nicolai Øyen Langfeldt, leder av Oslo Unge Høyre.