I ei nasjonal undersøking har ti norske forskarar sett nærare på alle barn som blei fødde i Norge i perioden 1994-2009. Den unike studien omfatta heile 943.871 barn.