Det er lite å gjøre med at kjøtt fra religiøst slaktede dyr kan havne i kjøttprodukter og på restauranter, mener Widar Skogan (KrF), statssekretær i Landbruks- og matdepartementet.