– Jeg er ikke overrasket over tallene. Skolegudstjenestene er ingen stor debatt på skolene. I stedet registrerer vi at skolene har et stort og positivt engasjement for disse arrangementene, sier kirkeverge Robert Wright i Kirkelig fellesråd i Oslo til Vårt Land. De har foretatt en registrering av alle barne- og ungdomsskoler i hovedstaden. Der går det frem: