– Jeg har ikke hatt noen sak som har vakt så sterke reaksjoner som denne så lenge jeg har vært fylkesleder, sier Pål Kårbø, leder i Hordaland KrF.