80 personer har meldt seg ut av Den norske kirke i Sogndal, bekrefter kirkeverge Jorunn Merete Haukås-Eide i Sogndal kirkelige fellesråd til Vårt Land.