Selvskading, håpløshet og en opplevelse av at de ikke ønsker å leve mer, er utbredt blant de nær 3.000 barn og unge som har kontaktet Alarmtelefonen siden 12. mars. Hele 187 henvendelser gjaldt slike forhold.