– Tilgangen til rent vann får ofte mye mer oppmerksomhet og fokus blant medier og politikere, enn tilgangen til trygge toaletter, sier WASH-rådgiver (Water, Sanitation, Hygiene) Åshild Skare i Kirkens Nødhjelp.