Trossamfunn må ha minst 500 medlemmer, mener kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) – og legger fram forslaget til lov om tros- og livssynssamfunn.