– Det oppleves som utidig at vi skal motta et slikt brev. Brevik skal ikke ha en røst i det offentlige rom. Det er det han vil, men det bør vi ikke tillate, sier Ervin Kohn nestleder – kommunikasjon i Antirasistisk senter og forstander i Det mosaiske trossamfunn.