Arbeiderpartiet har bestemt seg. Domstolen overtar sakene der statsborgerskap tilbakekalles. Til nå har sakene blitt avgjort som forvaltningsvedtak i Utlendingsdirektoratet (UDI).