– Det offentlige må legge til rette for at trossamfunnene får de pengene de har rett på, sier Ingrid Rosendorf Joys. Hun er generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL).