TRONDHEIM: Årets kirkemøte er det siste Jan Arild Holbek dekker for Vårt Land.