Mens Frps Sylvi Listhaug skaper overskrifter med kontroversielle utspill om innvandring og islam, og valgkampopptakten domineres av debatt om hvorvidt norske og kristne verdier er under press, nærmer et 30-årsjubileum seg i all stillhet.