En gallup utført av Ipsos MMI for Human-Etisk Forbund viser at bare 26 prosent av befolkningen kjenner til at det ikke bare er prester som står til disposisjon for samtale ved norske sykehus.