Etter at Stortinget bestemte at enslige mindreårige asylsøkere, de såkalte «oktoberbarna», skal få saken sin vurdert på nytt, har 393 personer søkt om dette da fristen gikk ut 2. mai, opplyser Utlendingsdirektoratet (UDI).