Regjeringen er blitt enig om en engangsløsning for eldre, ureturnerbare asylsøkere. Deres ordning har brakt fram et stort spørsmål: Hvor mange ureturnerbare i Norge vil omfattes løsningen?