I august har totalt 25.743 meldt seg ut av Den norske kirke, omtrent like mange mennesker som det bor i Molde kommune. Samtidig har 1.272 har meldt seg inn i Den norske kirke. Det gjør at 2016 blir et rekordår både for innmelding og utmelding. Til nå i år har Den norske kirke mottatt totalt 34.331 utmeldinger og 2.035 innmeldinger.