– Tanken om at en nasjon er særlig beskyttet av Gud, henger sammen med tanken om at USA er det lovede land. Det har vært en stor retning i USA helt fra 1600-tallet, forteller Bjørn Are Davidsen.