– Vi vil vise at det finnes kristne fellesskap her i byen og samtidig lovsynge på grunnlovsdagen vår, sier Sigrid Terese Torgersen.