Mange var skeptiske, sier Hans Tore Løvaas. Han var konstituert generalsekretær da Den norske santalmisjon etter 130 år med misjonsvirksomhet i utlandet, bestemte seg for å diskutere en mulig sammenslåing med Det norske lutherske indremisjonsselskap. I 2001 var den nye organisasjonen Normisjon en realitet.