Politiet har hatt 14 personer inne til avhør etter at de siktet Oslo katolske bispedømme, biskopen og økonomisjefen for bedrageri av 50 millioner kroner.