Statistisk sentralbyrå (SSB) peker på tre mulige utviklingsløp for det norske folketallet de neste 85 årene. Ifølge det laveste anslaget vil innbyggertallet ligge noenlunde stabilt på 5,2 millioner, slik det er i dag. Den mest sannsynlige utviklingen er rundt 7,7 millioner nordmenn i 2100.