Barneminister Solveig Horne (Frp) vil styrkje familievernet med fem millionar kroner. Pengane skal gå til at fleire barn kan få tilbod om samtale når foreldra går frå kvarandre.