Nyhet

Forskningsleder Erling Holmøy i Statistisk sentralbyrå sier til NRK at han mener 20 milliarder kroner i nettokostnader over ti år er et rimelig tall, og mener omtrent halvparten av utgiftene vil måtte tas av staten, og halvparten av kommunene.

Han sier offentlige utgifter øker mye mer enn skatteinntektene, noe som skyldes at flyktningene i liten grad kommer i jobb. I tillegg skal det bygges opp kapasitet innenfor barnehager, skoler, utdanning, og helsevesen. Holmøy sier at det også kommer utgifter til det aller mest nødvendige av mat, klær og bolig de første årene.

LES OGSÅ: Betviler 
boligmangel 
i kommunene

En samlet opposisjon har stilt seg bak kravet om at Norge må ta imot 10.000 flyktninger de neste to årene, et krav regjeringspartiet Frp kontant har avvist.