Omkring 1.600 danske familier har i år søkt om økonomisk støtte før konfirmasjon.

Ifølge det danske Fagbladet 3F truer alle utgiftene knyttet til den store festdagen med å velte familiens budsjett for dem som ikke klarer å legge penger til side til konfirmasjonen. Tall innhentet fra fire store veldedige organisasjoner viser at de har mottatt 1.600 søknader om pengestøtte fra familier som frykter de ikke klarer seg økonomisk gjennom årets konfirmasjonssesong.

Dansk Folkehjælp hjelper flest familier med økonomisk støtte og tilbyr godkjente søkere et gavekort på 2.000 danske kroner, som kan brukes til både mat og klær til festen.

De har i år fått 1.139 søknader, litt mindre enn de 1.180 søknadene som kom i fjor, men ifølge dem er det likevel høyt.

– Dessverre ser vi både når det gjelder vår julehjelp og feriehjelp en stigende tendens til at flere og flere søker om hjelp til at komme gjennom de dyre periodene og merkedagene, sier generalsekretær Klaus Nørlem i Dansk Folkehjælp.

Foreningene melder også om en tendens til å fortvilet søke om støtte i siste liten eller etter at søknadsfrister er utløpt.

Enslige forsørgere på ulike trygde- eller stønadsordninger er i flertall blant søkerne.