Vi er 7,3 milliarder mennesker i dag, en kraftig økning fra 6 milliarder ved årtusenskiftet. Og 100 år før det talte verdens befolkning bare 1,6 milliarder. Hvor skal det ende?