Pinsen er en bevegelig høytid og har derfor forskjellig dato fra år til år. Den følger månens gang og siden en månesyklus ikke går opp i 365 dager, vil datoen variere fra år til år.