Ytringsfriheten – det vakreste vi har. Som Aftenposten skrev etter det grufulle terror­angrepet i Paris: «Ytringsfriheten er og blir den mest grunnleggende av alle rettigheter, fordi den så til de grader utgjør en forutsetning for demokrati, utvikling, kritikk og ny utvikling.»