«Kirkens historie gir oss grunn til å være både ydmyke og tålmodige overfor muslimer. Det har ikke bare vært rosenrødt fra kirkens side», sa KrF-topp Karl Johan Halleråker til Vårt Land. Helge Simonnes følger samme linje. Jeg må spørre: Er det de evinnelige korstogene Halleråker har i tankene? Islam fremmer en imperialistisk ideologi, og korstogene var i utgangspunktet en forsvarskrig etter at muslimske herskere hadde startet sin langt verre og mer omfattende erobringskrig på 600-tallet. I flere hundre år var store områder destabilisert og utrygge, grunnet tyrkiske erobringer i Midtøsten. I dag drepes, forfølges og fordrives kristne som aldri før i denne regionen.