Verdidebatt

Vil Norge svikte russiske opposisjonelle?

VISUM: Flere europeiske land land gir opposisjonelle russere mulighet til å bosette seg, jobbe og ha bankkonto, uten å søke asyl. Men ikke Norge.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Verdidebatt