Verdidebatt

Reiser utfordrer både menneskeverd og ansvarlig forvaltning

NORMISJON: Fra vår side skulle vi gjerne sett at flere aktører i misjons-Norge ble eiere av selskapet, slik at vi kan oppnå et felles klimafokus i norsk misjons reisevirksomhet.

Bestefar og professor emeritus Leif Gunnar Engedal et innlegg der han stiller spørsmålet: «Flyr man ikke her rett inn i en alvorlig konflikt med misjonens grunnleggende verdier knyttet til menneskeverd og ansvarlig forvaltning?» Anledningen er at Normisjon har kjøpt seg opp i Plussreiser. Her kommer responsen på det viktige spørsmålet.

Bakgrunnen for at Normisjon nå overtar aksjene til NMS i Plussreiser, handler om at NMS ønsket å rydde opp i sine eierskap i ulike virksomheter. Derfor selger de seg av strategiske årsaker ut av selskapet.

Vi erkjenner at reiser utfordrer både menneskeverd og ansvarlig forvaltning. Et eierskap i et selskap vi selv kontrollerer, er tenkt som et aktivt grep for å styrke bærekraft og klimaaspektet

Strategisk reisevirksomhet

Normisjon var allerede en stor eier i selskapet med 19% og har lenge vært en aktiv bruker av vårt eget selskap. Vi bruker Plussreiser ved eksempelvis konferanser, hotellbookinger og ikke minst brukes de aktivt av skolene våre. Da NMS ønsket å selge, gikk de først til oss for å bevare en ansvarlig partner i selskapet. Vi responderte positivt og eier nå 38% av selskapet.

Kjetil Vestel Haga, generalsekretær i Normisjon

Som internasjonal og nasjonal organisasjon, vurderer vi at strategisk reisevirksomhet er uunngåelig. Vi må fysisk besøke våre samarbeidsland og koble sammen unge generasjoner med nye generasjoner i samarbeidslandene. Derfor inkluderer vår strategi følgende:

«Vi ønsker å tilby økt kjennskap til vårt internasjonale arbeid ved å (1) legge til rette for regelmessige turer til våre samarbeidsland gjennom partnere og tenke strategisk rundt rekruttering til disse turene, samt (2) legge til rette for teamreiser med ungdom og familier for korttidsopphold, i regi av skoler, menigheter og andre.»

Et aktivt eierskap

Vi erkjenner at reiser utfordrer både menneskeverd og ansvarlig forvaltning. Et eierskap i et selskap vi selv kontrollerer, er tenkt som et aktivt grep for å styrke bærekraft og klimaaspektet. Reiser handler også om hvordan og med hvem man reiser. Vår tilnærming er å ha innflytelse på de selskapene vi bruker og oppfordre dem til å jobbe aktivt med klima og reiseprofilen på våre reiser. Plussreiser jobber godt med dette, og gjennom vårt aktive eierskap vil vi fortsette å følge dem tett.

Selskapet har i dag blant annet en egen bærekraftskoordinator med ansvar for å starte og følge opp konkrete klimatiltak, og det arbeides aktivt ut fra FN’s bærekraftsmål for reisene. Alle medarbeidere i selskapet blir kurset i bærekraft, miljø- og klimatilpasning, med særlig fokus på lokalt klimaavtrykk på reisemålet. Dette øker kompetansen på klimavennlig transport til/fra destinasjonen og innen destinasjonen, samt klimavennlig overnatting, servering og opplevelser. Utfyllende om selskapets bærekraftprofil kan leses om plussreiser.no.

Flere aktører

Det er altså ikke et ønske om at enda flere tusen nordmenn skal fly av gårde på kristelig vis til fjerne himmelstrøk som ligger til grunn. Vi erkjenner nødvendigheten av reisevirksomhet, men ønsker et tydelig klimafokus i virksomheten. Dette preger vi best gjennom vårt eget selskap. Fra vår side skulle vi gjerne sett at flere aktører i Misjons-Norge ble eiere av selskapet, slik at vi kan oppnå et felles klimafokus i norsk misjons reisevirksomhet.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt