Verdidebatt

Delte flagg og hjerter i to?

17. MAI: I 200 år har 17. mai-toget vært arena for nasjonale grensekamper. Toget kroppsliggjør nasjonen: Hvem er med i toget og demokratiet, og hvem står utenfor?

Vårt Land anbefaler

1

Mer fra: Verdidebatt