Verdidebatt

Troen må gis videre!

KIRKEMØTET: «Bare den kirke som overleverer, vil overleve», het det i forordet til utredningen fra 2000 som lå til grunn for trosopplæringsreformen. Dette er en utfordring som ikke er mindre i dag.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Verdidebatt