Verdidebatt

Ikke la deg lure av «bredt barnehageforlik»

BARNEHAGER: Enten er kunnskapsministeren faktisk ikke på linje med egen regjering, eller så driver hun en syltynn dekkoperasjon.

I et innlegg i Vårt Land forsøker Kari Nessa Nordtun å svare på kritikk fra Høyre, Venstre og KrF. Det borgerlige trekløveret ber – forutsigbart nok – «om et bredt forlik» i den kommende behandlingen av barnehageloven.

De borgerlige partiene har to retoriske hovedgrep i denne debatten. For det første tåkelegger de bevisst grensen mellom ideelle og kommersielle barnehager, og sauser dem sammen til «private» når det passer dem. For det andre skyver de «foreldrenes valgfrihet» foran seg. Begge deler dekker over viktige politiske diskusjoner og prioriteringer. Er det ikke rimelig at kommunen, som har ansvaret for barnehageplassene, også kan styre kapasiteten? Eller skal de private være reservert mot dette, slik de har vært så langt? Og er det ikke rimelig at kommunen skal kunne prioritere ideelle barnehager, som driver uten mål om profitt? For Rødt er svaret et soleklart ja til alt dette.

Når man leser og hører kunnskapsministerens svar derimot, kan man bli usikker. Hva er det egentlig hun mener?

13.05.22 Hege Bae Nyholt, Rødts representant i Trøndelag fylkesting

På linje med egen regjering?

Barnehagestrategien til regjeringen hun sitter i derimot, den er ganske klar: Det skal fortsatt være mulig å drive barnehage som privat virksomhet, men private barnehager skal være en del av det kommunale velferdstilbudet, ikke et investeringsobjekt for kommersielle interesser. Kommunene må få bedre muligheter til å prioritere små privateide og ideelle barnehager. Dette var en uhyre viktig avklaring fra regjeringen.

Så langt jeg kan forstå, mener ikke regjeringen at det er «samma det» om barnehagene våre eies av offentlige, ideelle eller kommersielle aktører

I regjeringens utkast til barnehagelov stod det svart på hvitt at tilskuddssystemet for private barnehager i dag skaper kvalitetsforskjeller som går ut over barna. Dette skyldes at noen barnehager mottar skattebetalernes penger til å dekke kostnader de faktisk ikke har, imens andre ikke får dekket grunnleggende behov. Dette er ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt. Det gir også rom for kommersielle tilpasninger, og kan stimulere til kommersiell drift av barnehager, noe som ikke er ønskelig.

Så langt jeg kan forstå av dette, mener ikke regjeringen at det er «samma det» om barnehagene våre eies av offentlige, ideelle eller kommersielle aktører. Enten er Nessa Nordtun faktisk ikke på linje med egen regjering, eller så driver hun en syltynn dekkoperasjon. Hvis det siste er tilfelle, er jeg redd hun bare ender med å løpe høyresidas ærend.

Bør avklare

Nå kommer ropene om «et bredt barnehageforlik» til å høres fra høyre flanke. For de borgerlige betyr bredt forlik å fortsette sin skakkjørte politikk som har vært på overtid lenge. Da er Nessa Nordtuns utydelighet direkte skadelig for det politiske flertallet som faktisk støtter innstramminger mot kommersielle eiere i barnehagesektoren. Flertallet for det brede forliket er her allerede, bare ikke der de borgerlige helst vil.

Kommersielle konsern har tatt ut over 16 milliarder i verdiuttak fra barnehagene våre siden 2014. Dette er penger som burde gått til ungene. Jeg tror Kari Nessa Nordtun gjør hele det rødgrønne flertallsprosjektet en bjørnetjeneste ved å ikke adressere dette. Nessa Nordtun bør avklare hva som faktisk er regjeringen politiske ambisjoner for barnehageloven.Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt