Verdidebatt

Hvorfor tier kirken?

ABORT: Hvis tausheten vedvarer, må man spørre seg om det er viktigere for biskopene å være politisk korrekte enn å være etiske veiledere i samfunnet.

Da det regjeringsoppnevnte abortutvalget la fram sin NOU til helseminister Ingvild Kjerkol 14. desember, var det forslaget om å utvide grensen for selvbestemt abort fra uke 12 til uke 18, som fikk størst oppmerksomhet. Om dette var det uenighet i utvalget, der det ene mindretallet ville beholde dagens grense ved uke 12, mens et annet mindretall ønsket å utvide grensen til uke 22. De fleste aborter skjer i dag innen uke 10, og andelen senaborter (mellom uke 12 og uke 18) utgjør bare omkring 5 prosent.

Kjetil Bodsberg Weyde, KrF-politiker, overlege, menighetsrådsleder

Det er ikke avklart om regjeringen vil fremme forslaget om å utvide grensen fra uke 12 til uke 18 for Stortinget. Uenigheten er stor innad i regjeringen. Senterpartiet har programfestet at de støtter dagens grense ved uke 12. Arbeiderpartiet vil flytte grensen til uke 18. Hvis abortloven kommer til avstemning i Stortinget, vil Sp fristille sine representanter. Det samme vil trolig også Høyre og Frp gjøre.

Politikere med innestemme

Ingen ønsker en ny, opphetet og polarisert abortdebatt. Men det bør være mulig å føre en rolig og saklig debatt. Både barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) og parlamentarisk leder Marit Arnstad (Sp) ønsker å bidra til dette. Det samme gjelder Aps helsepolitiske talskvinne Kamzy Gunaratnam. KrFs leder Olaug Bollestad har pålagt seg selv å bruke innestemme i debatten, og hun balanserer på en forbilledlig måte hensynet til kvinnene og hensynet til de ufødte. Hun roser utvalget for at de vil lovfeste rett til veiledning og oppfølging, og hun påpeker at en utvidelse av grensen for fri abort fra uke 12 til uke 18, er en radikal svekkelse av rettsvernet for ufødt liv. Slik blir hun en viktig stemme for de stemmeløse.

Den norske kirke er taus

Nå skal først utvalgets innstilling ut på en offentlig høringsrunde som trolig tar noen måneder. I denne situasjonen er det overraskende og skuffende at Den norske kirke er taus. Både Kirkerådet og biskopene forholder seg tause. Med forbehold om at jeg kan ha oversett noe, fremstår kirken helt uten mening i saken.

Biskopene har stor grad av etisk kompetanse. Derfor utfordrer jeg dem til å komme på banen

Noen fakta: Ved uke 12 er babyens lengde 52-64 mm målt fra isse til sete. Ved uke 18 er denne lengden fordoblet til 13,5 cm og total lengde 18 cm, mens vekten er 220 g. Grensen for levedyktighet regnes å være ca 24 uker eller vekt 500 g, og sjansen for overlevelse øker gradvis utover i svangerskapet. Betyr dette noe for kirken og for biskopene?

Biskopene har ikke medisinsk kompetanse, men de har stor grad av etisk kompetanse. Derfor utfordrer jeg dem til å komme på banen. Dere har muligheten når dere samles til bispemøte 12. februar. Hvis tausheten vedvarer, må man spørre seg om det er viktigere for biskopene å være politisk korrekte enn å være etiske veiledere i samfunnet. Av og til er det kirkens oppgave å være samfunnskritisk.


Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt