Verdidebatt

Et bybudsjett som gir og gir

BERGEN: Har Joel Ystebø blandet julefortellinger med budsjettfakta?

Jeg lurer på om Joel Ystebø har blandet julefortellinger med budsjettfakta, ettersom han skriver i Vårt land den 20. desember at Bergen bystyre har vedtatt et bybudsjett som slutter å gjøre det gode. Det stemmer ikke. Tvert imot har Høyre løftet tilbake støtten til flere gode tilbud, som det forrige byrådet foreslo å kutte. Da Høyre og samarbeidspartiene gikk inn i byråd i høst, tok vi over et Bergen som ikke klarte å levere på noen av de aller viktigste lovpålagte tilbudene. Derfor har vi sammen med samarbeidspartiene brettet opp ermene og gått i gang med oppryddingen.

Gir mange tilskudd

Bybudsjettet for 2024 viderefører tilskudd til mennesker som er avhengige av brukerstyrte personlige assistenter (BPA) som et viktig verktøy i hverdagen, for å ha muligheter til å delta i samfunnet. Mennesker som har krav på BPA vil fortsatt få det. Noen som har mindre behov for BPA får videre hjelp gjennom hjemmesykepleien, eller andre alternativer. Ystebø skriver at det er vedtatt et dramatisk kutt, og mange fortvilte mennesker stilte opp utenfor Bergen gamle rådhus tirsdag 19.12. De var ledet til å tro at de skulle miste tjenestene sine. Det er feil. Sammen med våre samarbeidspartnere har Høyre gledelig bevilget ni millioner til BPA neste år.

Tvert imot har Høyre løftet tilbake støtten til flere gode tilbud, som det forrige byrådet foreslo å kutte

Jeg vil videre gjengi tallfakta, der vår budsjettavtale for 2024 beholder tilskudd til helsehjelp til papirløse migranter. Kirkens bymisjon får 500.000 kroner til denne tjenesten neste år. I tilskuddslisten fra H, Frp, Sp, BL, INP og PP, finnes en rekke gode sosiale tilskudd som kommer vanskeligstilte til gode. Vi gir støtte til ungomdsdiakon i Bergen Kirkelige Fellesråd, til Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA Vest), til TV BRA, til Matsentralen, til Robin Hood-huset, Aktivt Pusterom, og PitStop for nevne noen. Vi gir tilskudd til Psykiatrialiansen som gjør et viktig arbeid, og til en rekke andre gode stiftelser.

Vi styrker velferdstjenestene

Med dette budsjettet styrker vi velferdstjenestene, og sikrer at alle barn og unge får delta på fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens inntekt. I tillegg skal Høyre sørge for at Bergen fortsetter å ha blant landets høyeste sosialsatser. Dette varmer meg dypt ned i hjerteroten, og jeg vet at dette bare er en begynnelse.

Ystebø og jeg kan være hjertens enig i at det viktigste er å gjøre det gode, og heldigvis er det nettopp det Høyre i Bergen gjør. Sammen med byråds- og samarbeidspartiene.

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Verdidebatt