Verdidebatt

«Anonym jøde», du en helt for vår tid

MIDTØSTENKONFLIKTEN: Din stemme var noe vi trengte nå. Det du skrev har gitt deg respekt i det muslimske miljøet og i storsamfunnet, for det er i dette samfunnet våre barn skal leve – ved siden av hverandre.

Kjære anonyme jøde, som nylig skrev et leserinnlegg i Avisa Oslo. Jeg er sjeleglad for at du brukte din stemme til å si fra. Din tekst om to jøder – tre meninger var interessant lesning, og ikke minst var det noe vi trengte nå!

Arshad Jamil

Teksten var så god at jeg selv valgte å bruke den ved middagsbordet til å diskutere med mine tenåringer for å gi dem et større perspektiv i Midtøstendebatten. Jeg velger å sitere deg igjen her, fordi gode ting kan ikke sies ofte nok:

«Selv har jeg vokst opp med ‘two jews, three opinions’, som jeg tolket som en intellektuell jødisk oppmuntring til å stille spørsmål ved det meste, og som heiet på diskusjoner og frisk meningsbrytning. Gjerne ved å frydefullt låne motstanderens perspektiver og argumentasjonsrekker for å få verdifull ny innsikt og forståelse. Og så møtes et sted i nærheten av midten til begge parters milde frustrasjon.»

Din stemme er viktig

Det er akkurat din stemme som er viktigst akkurat nå i Norge, når sentrale jødiske stemmer ikke greier å speile det norske jødiske mangfoldet og dermed gjør den lille jødiske minoriteten en bjørnetjeneste. Det er når mektige menn i maktposisjoner både nasjonalt og globalt ikke tør å følge sitt moralske kompass, at din tekst står frem og viser hele Norge hvor det moralske kompasset bør peke.

De mest ivrige muslimske stemmene på sosiale medier har slått hardt ned på antisemittiske holdninger

For dette nyter du stor respekt både i det muslimske miljøet og i storsamfunnet, for det er i dette samfunnet våre barn skal leve i – ved siden av hverandre.

I ditt leserinnlegg skrev du noe norske muslimer og samfunnet for øvrig hadde ventet på i hele fem uker. Derfor fortjener din anonyme stemmen en hyllest. Ingen annen fremtredende jøde har tatt avstand fra Israels okkupasjon og drap av sivile palestinere. Kanskje kostnaden er for stor, vi vet ikke. Det vi vet er at når jødene selv står imot den uretten som begås av staten Israel, vil vi kunne se effekten av «to jøder, tre meninger».

Muslimer i Norge skiller mellom Israel og jøder

Muslimer i Norge har brukt protester fra Jewish Voice of Peace aktivt for å gjøre tydelig skille mellom staten Israel og jøder. De mest ivrige muslimske stemmene på sosiale medier har slått hardt ned på antisemittiske holdninger.

Muslimer i Norge koblet aldri Anders Behring Brevik til hans kristne tro. I 2015 slo muslimer i Norge ring rundt synagogen etter angrep på en synagoge i Danmark. Muslimske ledere visste også den gangen at Det Mosaiske Trossamfund (DMT) er en sionistisk menighet, men det viktige for oss, da som nå, er at jødehat skal bekjempes uansett. Det betyr dog ikke at vi ikke skal kritisere de brudd på folkerett og menneskerettigheter vi ser, knallhardt.

Det er trist at DMT ikke greier det, men desto viktigere at andre jødiske stemmer, om enn anonymt, gjør det så kraftfullt og tydelig som det ble gjort i din tekst.

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Verdidebatt