Verdidebatt

Vi vil appellere til medmenneskelighet

MIDTØSTEN: Våre religioner er representert på begge sider i krigen. Det påvirker oss sterkt, men det ødelegger ikke det gode samarbeidet mellom tros- og livssynssamfunn i Norge.

Lederforumet i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) består av de fremste lederne i tros- og livssynssamfunn i Norge. For to uker siden fordømte vi Hamas’ angrep på israelske sivile. Samtidig ytret vi bekymring over tapet av palestinske liv som trolig ville følge. Siden er tusenvis av liv gått tapt, de fleste sivile. Vi fordømmer drap av sivile og viser dyp bekymring for situasjonen på Gaza, Vestbredden og i Israel.

Lederforumet uttrykker vår dype medfølelse med alle som lider i denne krigen. Vi vil appellere til medmenneskelighet i møte med denne menneskeskapte katastrofen. Vi ber om at alt som kan gjøres, gjøres, for å forhindre flere tap av sivile liv. Krigen påvirker oss også i Norge. Den vekker sterke følelser og polariserer samfunnet vårt. Vi er bekymret for at dette vil føre til mer jødehat og mer muslimhat, noe vi ser tegn til allerede.

I tiden fremover vil vi markere vår solidaritet med krigens ofre og ønske om fred i våre ulike tros- og livssynssamfunn

Våre religioner er representert på begge sider i krigen. Det påvirker oss sterkt, men det ødelegger ikke det gode samarbeidet mellom tros- og livssynssamfunn i Norge. På samme måte bør heller ikke krigen ødelegge relasjoner mellom andre mennesker og virksomheter i Norge.

Vi har alle et ansvar for å reagere når noen sprer desinformasjon eller hatefulle ytringer. Sterke følelser kan føre til at ellers sindige mennesker ytrer seg på en måte de ellers aldri ville gjort, og på en måte som kan volde skade. Vi som religions- og livssynsledere har et særlig ansvar for å gå dette i møte i våre egne flokker.

I tiden fremover vil vi markere vår solidaritet med krigens ofre og ønske om fred i våre ulike tros- og livssynssamfunn. Vi vil gjøre det på ulike måter, noen gjennom bønn, andre gjennom faste, men vi ønsker alle det samme. Vi ønsker en slutt på drapene. Vi ønsker fred.

Signaturer:

Preses Olav Fykse Tveit, preses i Bispemøtet i Den norske kirke

Bernt Eidsvig, biskop i Oslo Katolske Bispedømme

Senaid Kobilica, sjefsimam og styreleder i Muslimsk Dialognettverk

Joav Melchior, rabbiner i Det Mosaiske Trossamfund

Lama Changchub Tsering, munk fra Buddhistforbundet

Christian Lomsdalen, styreleder i Human-Etisk Forbund

Per Anders Sandgren, prest i Svenska kyrkan i Oslo og styreleder i Norges Kristne Råd

Keyhan Ighanian, Bahá'í-samfunnet i Norge

Zahoor Ahmad, leder i Ahmadiyya muslimsk trossamfunn

Gurmail Singh Bains fra Gurduara Sri Guru Nanak Dev Ji

Bente Kvilhaugsvik, styreleder i Holistisk Forbund

Kristine Høiland, prest i Mikaelkirken/Kristensamfunnet

Ashok Kumar Sangar, forstander i Sanatan Mandir Sabha

Eric Johnson, stavspresident i Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt