Verdidebatt

Hvor fører den psykedeliske reisen?

RUS OG ÅNDELIGHET: Som gammel hippie vil jeg påstå at det hører til sjeldenhetene at rusopplevelser gir varig positiv endring.

I en verden preget av materialistisk tenkning og livsstil, vil det oppstå lengsler etter noe større. Noen strømmer til forsamlingshus i Vigeland, mens andre utprøver psykedeliske droger.

.

En rekke stoffer kan gi opplevelser som kan tolkes som tilgang til en høyere dimensjon. Den materialistiske legen vil si at dette bare dreier seg om forstyrrelser i hjernen, og noen ganger skjer det også langvarige eller varig skadelig endringer i menneskets psyke.

Kjemisk underholdning

Det vanligste er derimot at mennesker forteller om intense opplevelser av lengre eller kortere varighet. Det kan være forsterkede og også fordreide sanseinntrykk, men også møte med vesener og omgivelser som ikke tilsvarer noe i den fysiske verden. For noen kan en slik opplevelse skape en varig positiv endring i livsstil og verdier.

Som gammel hippie vil jeg påstå at dette tilhører sjeldenhetene. Den indiske filosofen Jiddu Krishnamurti (1895-1986) uttalte at det ikke finnes noe stoff som kan gjøre mennesker mer kjærlighetsfulle. At mange går rundt med en følelse av at de er langt betydeligere enn praksis viser, er noe helt annet. For mange blir psykedelika en form for kjemisk underholdning, som like gjerne kan gjøre en mer selvopptatt enn sosial.

For mange blir psykedelika en form for kjemisk underholdning, som like gjerne kan gjøre en mer selvopptatt enn sosial

Rudolf Steiner advarte

Men hva er det egentlig disse menneskene opplever hvis det ikke bare dreier seg om endringer i hjernen? Får de virkelig tilgang til en høyere dimensjon? I den materialistiske kunnskapstradisjonen er det lite som kan gi svar på slike spørsmål. I gamle mysterietradisjoner og moderne spirituelle retninger som antroposofien, er det derimot mye å hente. Rudolf Steiner ga mange beskrivelser av hva som kan skje hvis en klarer å åpne bevisstheten for en høyere dimensjon. Noe av det første en vil møte er de kreftene som prøver å villede menneskene med alskens illusjoner. En kan oppleve stort velbehag og en følelse av opphøyethet, men bak opplevelsene står makter som vil ødelegge det menneskelige i mennesket. Men det er også mulig å få sterke marerittaktige opplevelser.

Dette er selvsagt et omfattende og komplekst tema. Men Rudolf Steiners advarer mot lettvinte løsninger og henviser til en utviklingsvei som går gjennom klar og intensivert tenkning sammen med sterk moralsk skolering. Han advarer mot å utvide bevisstheten før en har tilstrekkelig innsikt til å skjelne de forførende og destruktive maktene fra de som vil deg vel.

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt