Verdidebatt

Kristne har noe å si om kjønn

MEDISINSK ETIKK: Som kristne leger mener vi at medisinsk behandling ikke kan bestemmes av vitenskapelig evidens alene. Det kristne menneskesynet må legges til grunn for all medisinsk etikk – også på kjønnsfeltet.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Verdidebatt