Verdidebatt

Vi vil å stå opp for hverandre

MINORITETER: Både trossamfunn og skeive har utfordringer som ligner. Sammen har vi besluttet å vektlegge det vi er enige om, lytte til hverandre og å stå opp for hverandre når noen blir utsatt for angrep.

Gjennom det siste året har representanter fra trossamfunn i Norge hatt jevnlige møter med representanter fra organisasjoner for skeive. Fire hele dager har vi tilbrakt sammen. I trygge rom har vi ført samtaler preget av god vilje og stor åpenhet for hverandres perspektiver. Vi har lyttet til hverandres historier og delt våre håp og vår frykt.

Vi har økt vår kunnskap om hverandre og satt oss inn i forskning på kjønn og seksualitet. Dialogen har fått gå sin gang naturlig, og uten at forhåndskrav til resultater har hemmet prosessen. Slik har vi lært hverandre å kjenne og nyansert våre bilder av hverandre. Vanskelige temaer har vært behandlet på dialogmøtene, og det krever respekt og ydmykhet, noe alle har utvist i stort monn.

Vil lytte til hverandre

Vi anerkjenner alle at debatten i offentligheten, ikke minst den som foregår i sosiale medier, er preget av mangel på slike nyanser. Det er en manglende evne til å sette seg inn i den andres forståelse, behov og utfordringer.

Vi håper å bidra til å endre på det. Både trossamfunn og skeive opplever flere lignende utfordringer. Og både trossamfunn og skeive har opplevd å være mål for terrorangrep i Norge.

Sammen har vi besluttet i større grad å vektlegge det vi er enige om og lytte til hverandres levde liv. Det betyr ikke at religiøse tradisjoner med ett endrer teologi og syn på eksempelvis ekteskapet, eller at skeive skal slutte å utfordre religiøs lære eller praksis som de mener er problematisk. Det skal være rom for diskusjoner og uenighet, men det er ingen grunn til at disse uenighetene skal være så dominerende at de utelukker fellesskap og respekt.

Vil stå opp for hverandre

Vi ønsker å stå opp for hverandre når noen av oss blir utsatt for angrep. Særlig virkningsfullt er det når vi forsvarer noen innenfor vår egen religion som blir rammet, og derfor er det viktig at vi tar ansvar og viser solidaritet når det skjer.

Det er ingen grunn til at uenighetene skal være så dominerende at de utelukker fellesskap og respekt

Det gjelder ikke bare i offentligheten, men også innad i våre trossamfunn og organisasjoner. Det gjelder ikke minst ved å slå ned på dehumaniserende språkbruk. Vi behøver ikke være enig om alt, vi lever i et uenighetsfellesskap, men måten vi snakker om hverandre på er av stor betydning.

STL hadde alt før terrorangrepet den 25. juni i fjor bestemt å sette LHBT+ på dagsordenen, og denne ugjerningen gjorde det klart at det hastet. Dialogen vi har ført med hverandre det siste året er banebrytende. Ettersom dette var upløyd mark, var det knyttet spenning til hvordan dette ville gå. Vi er enige om at dette har vært en viktig og nødvendig samtale, som utgjør et godt fundament vi kan bygge videre på.

Vi er alle takknemlige for at vi har hatt disse samtalene. Gjennom denne dialogen har vi fått tro på at vi kan arbeide sammen for et samfunn hvor alle skal være både trygge og bli behandlet med respekt og anstendighet.

UNDERSKRIVERE:

Omar Orhan Akthar, muslim

Wesam Almadani, muslim (Listen fortsetter under annonsen)

Jane Victorius Bonsaksen, Skeiv Ungdom

Lucas Casanova, buddhist

Inge Alexander Gjestvang, Foreningen Fri

Hanne Lyseth, Skeiv Verden

Elisabeth Meling, Skeivt kristent nettverk

Aasmund Vik, katolikk

Olav Fykse Tveit, Den norske kirke

Bernt Eidsvig, Den katolske kirke, Oslo katolske bispedømme

Joav Melchior, Det Mosaiske Trossamfund

Faruk Terzic, Muslimsk Dialognettverk (Det Islamske Fellesskap Bosnia-Herzegovina)

Mohammad Saleemullah Alvi, Muslimsk Dialognettverk (Islamic Cultural Center)

Marathugoda Manirathana Thero, Buddhistforbundet

Anne Mari Schiager Topland, Norges Kristne Råd (Den Evangelisk Lutherske Frikirken)

Ingrid Rosendorf Joys, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt