Verdidebatt

Jeg er takknemlig for at Tommy Land tok på seg oppdraget

FOLKEHØGSKOLE: I saken om Sørlandet Folkehøgskole burde det vært innlysende for Vårt Land at arbeidsgiversiden ikke kan uttale seg om personalsaker grunnet taushetsplikt.

Tommy Land ble ansatt av styret for å jobbe med personalsituasjonen på skolen. Han har gjennom hele året hatt tett kontakt med styret og med meg som styreleder, og han har utført jobben i henhold til tilbakemeldinger fra styret.

Jeg er meget overrasket over at Vårt Land navngir konstituert rektor i en sak der de åpenbart mangler et helhetlig bilde av situasjonen.

Slik han selv forteller, har dette hatt store omkostninger også for han og ledelsen, og jeg er takknemlig for at han tok på seg oppdraget. Det er ganske få som er villige til å gå inn i slike situasjoner. Tommy er en person som tar utfordringer og de vanskeligheter det kan medføre. Han sier ifra om hva som er riktig, selv om han møter motstand og han handler etter sin samvittighet.

Jeg er meget overrasket over at Vårt Land velger å navngi konstituert rektor i en sak der de åpenbart mangler et helhetlig bilde av situasjonen. Det burde vært innlysende for Vårt Land at arbeidsgiversiden ikke kan uttale seg om slike personalsaker grunnet taushetsplikt.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt