Verdidebatt

Koranbrenning er en alvorlig krenkelse

UTTALELSE FRA BØNNELISTA: Fristelsen til å fremme Guds rikes sak med makt er like gammel som kirken selv. Men bare Guds kjærlighet er kirkens våpen.

Både kristne og muslimer hevder at de tror på Jesus, men det er ikke den samme Jesus de bekjenner. For muslimer er Jesus bare en profet på linje med mange andre. For kristne er han Guds enbårne Sønn.

Kirken tror at Gud har blitt menneske i Jesus Kristus. Derfor er det bare Jesus som kan bringe frelse og nytt liv til oss mennesker. Helt fra apostlenes tid har kirken forkynt at det finnes ikke frelse i noen annen enn i Jesus Kristus. Derfor driver kirken også misjon over hele verden. Alle mennesker, også muslimer, må få høre om Jesus slik at de kan komme til tro på ham og få del i Guds rike.

En alvorlig krenkelse

Fristelsen til å fremme Guds rikes sak med makt er like gammel som kirken selv. I Johannesevangeliet kan vi lese om at Peter hadde et sverd som han brukte til å hogge øret av yppersteprestens tjener. Men da bød Jesus ham å stikke sverdet tilbake i sliren. Evangeliet utbres ikke på den måten.

I dag er det noen som tenker at islam er en trussel som må møtes med tydelige virkemidler. Enkelte tyr endog til koranbrenning. Dette er en alvorlig krenkelse og en dyp provokasjon mot det våre muslimske naboer anser som hellig. En slik framgansmåte er ikke i samsvar med det Jesus har lært oss. Jesus har gitt oss et våpen som er mye mektigere enn slike former for aggresjon. Han har kalt oss til å elske vår neste. Da han ble spurt hvem som var vår neste, fortalte han lignelsen om den barmhjertige samaritan. Guds kjærlighet kjenner ingen grenser. Og han kaller oss til å elske på samme måten.

Dette er en alvorlig krenkelse og en dyp provokasjon mot det våre muslimske naboer anser som hellig

Kirkens våpen

Når det gjelder å følge Jesu kjærlighetsbud, er den koptiske kirken i Egypt et forbilde for oss alle. I de fleste tilfeller lever kristne og muslimer fredelig sammen, men de siste årene har vi vært vitne til noen grusomme episoder. Kirker har blitt utsatt for bombeangrep, og mange kristne har blitt drept. Lederne for den koptiske kirken har vært entydige i sin respons. De har bare henvist til at Jesus kaller oss til å elske våre fiender. De har møtt terror med kjærlighet. Slik som Jesus kaller oss til.

Det skjer rett som det er at muslimer kommer til tro på Jesus Kristus som deres frelser. Det som går igjen i deres vitnesbyrd er at de har blitt overveldet av det kjærlighetsbudskapet de finner i evangeliet. For det er Guds kjærlighet som er kirkens våpen. Det er med kjærlighetens våpen kirken får sin seier.


Vårt Land anbefaler

Mer fra: Verdidebatt